• Професионално обучение
  • Туроператорска дейност
  • Организиране на събития
Професионално обучение

Професионално обучение

Центърът за професионално обучение (ЦПО) „ТРЕНИНГ” е организационно обособено специализирано учебно – квалификационно звено на „ВИЖЪН ОРГАНАЙЗИНГ БГ” ООД...

Прочетете повече

Туроператорска дейност

Туроператорска дейност

В процес на доразработка. Моля проверете отново скоро

Организиране на събития

Организиране на събития

В процес на доразработка. Моля проверете отново скоро